Op de sector afgestemd

Top Schiedam maakt gebruik van een depotbeheermodule in Service Digitaal, een software pakket afgestemd op de BRL 9335-01. In één oogopslag is on demand alle relevante informatie opvraagbaar zoals briefrapportages, wegingen, begeleidingsbrieven, kwalificatie, de stap in het proces, depotvoorraad en nog veel meer. Service digitaal is live gekoppeld aan de weegbrug op het terrein. Export bestanden zijn compatible met Excel.

Voor activiteiten die worden ondernomen door TOP Schiedam is door de lokale overheid voor de deponie aan de Nieuwe Waterwegstraat 1-9 te Schiedam een vergunning verleend.

TOP Schiedam heeft de beschikking over de kennis en alle noodzakelijke certificaten afgegeven door een certificerende instelling op basis waarvan onze activiteiten worden verricht. Regelmatig worden de activiteiten van TOP Schiedam onderworpen aan strenge controles die door de certificerende instelling worden uitgevoerd.

Grondbank TOP-Schiedam haak boven
Top-Schiedam Weegbrug met Service Digitaal.
Grondbank TOP-Schiedam haak