Grondbank TOP-Schiedam kennis van hergebruik grondGrondbank Top-Schiedam kennis van hergebruik grondLogo Top-Schiedam z/w header

aan de Wilhelminahaven

Grond overslag

Grondbank TOP-Schiedam kennis van hergebruik grondGrondbank Top-Schiedam kennis van hergebruik grondLogo Top-Schiedam z/w header

afslag A16 Schiedam West

Makkelijk bereikbaar via

Grondbank TOP-Schiedam kennis van hergebruik grondGrondbank Top-Schiedam kennis van hergebruik grondLogo Top-Schiedam z/w header

Wilhelminahaven

Aanmeer mogelijkheid

Grondbank TOP-Schiedam kennis van hergebruik grondGrondbank Top-Schiedam kennis van hergebruik grondLogo Top-Schiedam z/w header

Bouwgrondstoffen

Grondbank TOP-Schiedam kennis van hergebruik grondGrondbank Top-Schiedam kennis van hergebruik grondLogo Top-Schiedam z/w header

aan de

Wilhelminahaven

Grond overslag

Grondbank TOP-Schiedam kennis van hergebruik grondGrondbank Top-Schiedam kennis van hergebruik grondLogo Top-Schiedam z/w header

afslag A16

Schiedam West

Makkelijk

bereikbaar via

Grondbank TOP-Schiedam kennis van hergebruik grondGrondbank Top-Schiedam kennis van hergebruik grondLogo Top-Schiedam z/w header

Wilhelminahaven

mogelijkheid

Aanmeer

Grondbank TOP-Schiedam kennis van hergebruik grondGrondbank Top-Schiedam kennis van hergebruik grondLogo Top-Schiedam z/w header

Bouwgrondstoffen

Grondbank TOP-Schiedam haak boven
Grondbank TOP-Schiedam werkzaamheden
Grondbank TOP-Schiedam haak

Kennis over hergebruik van grond

TOP Schiedam is een jong en dynamisch bedrijf  met excellente kennis op het gebied van hergebruik grond.

Wij hebben een watergebonden depotlocatie waar grondbank activiteiten plaatsvinden en begeleiden grondstromen van inname tot het verwerken in een hergebruiklocatie. De grond kan vanaf de locatie zowel per vrachtwagen als per schip getransporteerd worden. De loswal op het terrein van Top-Schiedam is gelegen aan de Wilhelminahaven te Schiedam, havennummer 533 en heeft tot aan de kade een maximale diepgang tot 5,80 m.
De lengte van de kade is 80 m. Schepen tot 100 meter kunnen geladen of gelost worden.

Opdrachtgevers bestaan voornamelijk uit gemeentes, woningcorporatie’s, vastgoedorganisaties, tuinders, petrochemie, sloopbedrijven, saneerders, bouwers, wegenbouw, grondverzet, hoveniers, inzamelbedrijven, milieuparken en andere overheidsorganisaties.

Om partijen grond in te mogen nemen, samen te voegen, te splitsen en af te zetten, is ons BRL 9335 protocol 1 erkend, onder nummer NC-SIK-35-159.
TOP Schiedam beschikt over een VIHB registratienummer uitgegeven door de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) en kan u ondersteunen met afval (grond) transport over de weg.

Achtergrondwaarde, wonen of industrie

De BRL met bijbehorende protocollen beschrijft de werkzaamheden voor het beheer van partijen grond, baggerspecie en grondstromen en heeft daarnaast ook de kwalificatie van grond en baggerspecie in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. Op basis van die kwalificatie mag de grond en baggerspecie binnen de regels van het Besluit bodemkwaliteit worden gebruikt.

De werkzaamheden worden daarom strikt volgens deze BRL 9335 en protocol 1 certificatie uitgevoerd. De acceptatie vindt plaats op basis van vooraf beschikbare (analyse)gegevens. Aan de hand van de analyseresultaten worden de mogelijkheden geoffreerd. Her te gebruiken gronden worden na verspreide proefnemingen en controle proces gekwalificeerd volgens het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Na controle is de grond bruikbaar en wordt de grond afgezet in de milieuklassen AW, wonen of industrie. Daarnaast kan de grond ook getoetst en gebruikt worden op locaties waar lokale waarden zijn toegestaan.
Dat wil zeggen: een balans tussen bescherming van de bodemkwaliteit voor mens en milieu, én gebruik van de bodem voor maatschappelijke ontwikkelingen zoals woningbouw of aanleg van wegen.

Grondbank TOP-Schiedam haak boven
Grondbank TOP-Schiedam aak met zand
Grondbank TOP-Schiedam haak

Onafhankelijke keuring

Voor het certificeren van partijen grond maken wij gebruik van een gerenommeerde onafhankelijk onderzoeksbureau’s. Op deze wijze worden alle vormen van belangenverstrengeling voorkomen.

Grondbank TOP-Schiedam tussen logo

PFAS advies

Ook voor advies van grond met PFAS of ander grond die niet in aanmerking komt voor hergebruik kunt u bij TOP Schiedam terecht.
Bel, app of mail.

Grondbank TOP-Schiedam footer beeld
Grondbank Top-Schiedam Grind met blauwe overlay